Novinky ve 1CLICK 3.1

logo
22. 11. 2019

Novinky ve 3.1.10

 • Označení úkolu se záznamem v kalendáři
 • Doplnění zobrazení Evidence času nad procesem
 • Skryté úkoly vidí jen Zadavatel a Řešitel
 • Oprava práv k dokumentu u procesního úkolu
 • Úprava zobrazení úkolu po vyzvednutí
 • Oprava zobrazení multitextového pole

Novinky ve 3.1.9.1

 • Složka "Všechny dokumenty" v DMS
 • Fulltextové vyhledávání v dokumentech
 • Oprava nezobrazování hodnoty time_budget v seznamu úkolů
 • Zrychlení databázových dotazů na mapování
 • Při uložení přílohy e-mailu do DMS se zapíše identita uživatele
 • Povolení akce deadline při výběru procesních úkolů
 • Podpora pro include v šablonách v procesech
 • Podpora pro condition ve form.options v procesech
 • Dokumenty ve strukturách ve workflow

Novinky ve 3.1.8.4

 • Podpora všech mailových domén - např. xxxx@xxxx.company
 • Oprava jazykových mutací pro anglickou, německou a polskou verzi

Novinky ve 3.1.8.1

 • Aktualizace jazykových mutací
 • Doplnění jazykové mutace Němčina
 • Oprava přiřazování e-mailu ke kontaktu, projektu a úkolu při odesílání
 • Oprava možnosti přiřazení e-mailu bez dokumentu do dokumentových položek při startu procesu z e-mailu

Hlavní změny

 • V úkolech, projektech, procesech a kontaktech, si může uživatel změnit pořadí a zobrazení sloupců v tabulce. Jsou k dispozici nové sloupce v úkolech: "Poslední změna", "Stav", "Kontakt".
 • V kontaktech, úkolech a procesech lze vytvářet virtuální složky, které obsahují položky odpovídající vyhledávacímu dotazu.
 • V detailu dokumentu je k dispozici podrobná historie manipulace s dokumentem. Záznamy jsou k dispozici od momentu aktualizace na 1CLICK 3.1 a dále. Zpětně nebudou k dispozici.
 • Při odesílání e-mailu Vás 1CLICK upozorní, zapomenete-li přiložit přílohu, pokud jste ji zmínili v těle mailu.
 • Manažer projektu si může nastavit filtrování všech typů zpráv o projektu.
 • Dokumenty v modulu „Dokumenty“ lze nově odeslat e-mailem, či založit úkol, ve kterém jsou přílohou. Nové volby jsou pod ozubeným kolečkem v detailu dokumentu.
 • Modul Dokumenty nyní umožňuje vytvářet hierarchii typů dokumentu (strukturu složek dokumentů, chcete-li).

Desktopový webový klient

 • Záznamy v deníku kontaktu mohou obsahovat přílohy. Při přiřazování e-mailu ke kontaktu, je možné přílohy e-mailu přiložit i k záznamu do deníku.
 • V historii projektu, úkolu a procesu je možné rozkliknout odkazy. Z historie procesu tak můžete otevřít procesní úkoly. Z historie projektu jednotlivé úkoly, atd.
 • V deníku kontaktu je možné nově kliknout na webové a emailové odkazy, stejné jako v diskusi úkolu.
 • Dokumenty lze mezi složkami přetahovat myší.
 • V tabulkách je možné seskupovat i podle skrytých sloupců a nastavení seskupování je přehlednější.
 • V tabulkách úkolů, procesů, kontaktů a dokumentů je možné nechat si zobrazit číslo položky (podobně jako se nyní zobrazuje v detailu položky).
 • Je možné vybrat a přeposlat více mailů najednou.
 • V kalendáři jsou nové možnosti opakování událostí. Je možné opakovat v intervalu vybraného násobku týdnů či měsíců a událost opakovat v konkrétní den měsíce, nezávisle na tom o jaký den se jedná (např. každého 13.).
 • Doplněna možnost stáhnout všechny přílohy e-mailu hromadně v ZIP souboru.
 • Ve vlastnostech procesu a procesního úkolu se nově zkracují URL, aby byly hezčí a zobrazení bylo přehlednější.
 • Ve stromě úkolů projektu lze s úkoly provádět hromadné operace.
 • Při zakládání kontaktu je možné rovnou ke kontaktu přiřadit i Osoby.
 • Tisk e-mailu probíhá nově i s hlavičkami, jako je předmět, odesílatel, příjemce, atd.
 • Bylo zrušeno samostatné nastavování typů dokumentu a přesunuto přímo do seznamu složek v modulu dokumenty. U každé složky je ozubené kolečko, které umožňuje nahrát dokument do složky a provádět nastavení složky.
 • Pokud je aktivní funkce zastupování uživatel na to bude upozorněn při otevření záložky 1CLICKu v prohlížeči (hodí se pokud jste přihlášeni trvale a zapomenete, že zastupujete někoho jiného).
 • Dialog založení procesu je širší a pole komentáře k procesu je vyšší.
 • Víceřádkové pole v procesním úkolu jsou nyní nafukovací a zvětšují se podle množství textu v nich obsaženém.

Opravy

 • Zobrazení detailu dokumentu se aktualizuje po změně dokumentu.
 • Nezobrazovaly se hodnoty ve sloupci Uzavření ve stromu úkolů projektu
 • Vylepšeno rozhodování kdy zmenšit ikonky na levé straně, aby se nepřekrývaly.
 • Oprava problému s nastavováním barev jednotek organizační struktury zpět na automatické barvy.
 • Mohlo docházet k výjimkám JS pokud uživatel zavřel formulář před načtením dat (zvláště bylo by načítání pomalé)
 • V kalendáři mohlo za určitých okolností dojít k výjimce při odhlášení
 • V kalendáři mohlo dojít k chybě při pokusu změnit zobrazené období těsně po otevření kalendáře a ještě před tím než do něj byla načtena data.
 • Při proklikávání se položkami v seznamu úkolů mohlo v Internet Exploreru dojít k výjimce pokud byl označený text v detailu položky.
 • Čeká-li proces na jiný proces, je nyní možné proces na kterém závisí otevřít přímo z detailu závislého procesu. Dříve pokus o otevření skončil chybou.
 • V detailu procesu se zobrazují i závislosti na projektu a časovači (naplánovaném probuzení procesu).

Mobilní úkolník

 • V mobilním úkolníku byl zvětšen odkaz na dokument v procesním formuláři a přidána vysvětlivka že kliknutím na název dokumentu je možné si dokument otevřít.

Opravy

 • Mohlo dojít k výjimce při výběru kontaktu k zobrazení.
 • Když vypadlo připojení k síti při načítání kontaktů, aplikace nepřešla korektně na offline režim.

Server

 • Na vědomí uvedeno v notifikacích o úkolech
 • Manažer projektu si může nastavit filtrování všech typů zpráv o projektu
 • Uživatelé dostanou zprávu o startu sobě zadaného odloženého úkolu
 • Opraven odkaz na projekt v notifikačních emailech týkajících se projektu.
 • Uživatelé v roli Manažeři smí měnit manažery a tým projektu
 • Tým projektu smí přesouvat a měnit všechny úkoly projektu.
 • Manažer projektu smí měnit časový fond všech úkolů v projektu
 • Tým projektu smí zakládat fáze projektu
 • Procesní úkoly se nebudou zobrazovat v aktivitách kontaktu, pouze celý proces
 • Opakované úkoly neaktivních uživatelů nebudou zakládány
 • Nebudou se vracet všechny události ze sdíleného kalendáře CALDAV organizátora
 • Opravena chyba při zobrazení událostí po smazání kalendáře