Mapa webu
1CLICK dokumenty

Úložiště firemních dokumentů

Do 1CLICK si přehledně uložíte všechny firemní dokumenty jako smlouvy, faktury, či dokumentace.

Odpadne vám tak neustálé pátrání, kde ten či onen dokument nalézt.

Úložiště firemních dokumentů

Evidenční položky

U každého dokumentu si můžete evidovat sadu popisných položek.

Sadu popisných položek si určíte sami pro každý typ dokumentu dle svých potřeb.

Evidenční položky

Vyhledávání

Nalezení dokumentů vám významně usnadní komfortní vyhledávač.

Vyhledávání

Verzování

Stejně jako jinde v 1CLICK jsou i zde dokumenty verzované. Upravíte-li dokument, nedojde k jeho přepsání, ale systém si předchozí verzi zapamatuje.

Všechny historické verze dokumentu tak zůstávají dohledatelné.

 Verzování

Provázání s procesy

Dokumenty zpracované procesem se mohou automaticky ukládat na příslušné místo do archivu dokumentů.

Proces se také může rozhodovat na základě popisných položek dokumentu, např. zvolit způsob schválení na základě výše faktury, nebo popisné položky dokumentu naopak automaticky vyplňovat, např. zaznamenat jejich schvalovatele.

 Provázání s procesy