Mapa webu
Kontakty 1CLICK

Adresář kontaktů

Adresář obsahuje vaše firemní kontakty - odběratele, dodavatele, partnery, atd.

Kontakty je možné snadno kategorizovat pomocí značek, jejichž paletu si sami nastavíte dle svých preferencí.

Adresář kontaktů

Vyhledávání

Chytrý vyhledávač vám vyfiltruje jen ty kontakty, které vás zajímají.

Stačí zadat třeba "VIP zákazník Plzeň" a v mžiku dostanete výsledek.

Vyhledávání

Provázání kontaktů a ostatních agend

Každý úkol, projekt, proces nebo dokument v 1CLICK můžete navázat na konkrétní kontakt.

Provázání kontaktů a ostatních agend

Obchodní tým kontaktu

Obchodní tým jsou uživatelé, kteří u kontaktu vidí dodatečné informace nad rámec běžných adresářových položek. Jde zejména o deník kontaktu a probíhající aktivity.

Každý kontakt může mít svůj specifický obchodní tým. Většinou je tvořen obchodníkem nebo obchodníky starající se o daného klienta. Vedoucí obchodníků nebo obchodní ředitel je typicky nastaven jako automatický člen všech obchodních týmů.

Obchodní tým kontaktu

Deník kontaktu

Deník obsahuje chronologii událostí s klientem, jako např. schůzky, telefonáty nebo e-maily.

Do deníku mohou přispívat a zobrazovat si ho členové obchodního týmu daného kontaktu.

Deník kontaktu

Aktivity

U kontaktu jsou vidět všechny úkoly, projekty i procesy, které s kontaktem právě probíhají nebo v minulosti proběhly.

Obchodní tým kontaktu má navíc právo si z titulu své pozice zobrazit kompletní detaily těchto aktivit, i když k nim jinak v systému nemají běžný přístup.

Aktivity

Dokumenty

U kontaktu jsou na jednom místě vidět dohledané všechny dokumenty v systému, které mají vazbu na daný kontakt.

Obchodní tým kontaktu má právo si z titulu své pozice všechny tyto dokumenty zobrazit.

Dokumenty