Mapa webu

Schéma organizační struktury

1CLICK vám umožňuje zakreslit organizační strukturu Vaší firmy. Organizační struktura se skládá z hierarchie organizačních jednotek a pracovních postů, ve kterých jsou zařazeni zaměstnanci.

Organizační strukturu lze snadno průběžně aktualizovat, přičemž Vaši zaměstnanci vidí v 1CLICK vždy její aktuální stav.

Schéma organizační struktury

Karty postů

1CLICK pro každý pracovní post nabízí zobrazení, které formou karty přehledně zobrazuje relevantní informace.

Cílem je, aby zde každý zaměstnanec vždy našel aktuální podklady pro vykonávání práce na svém postu

Karty postů

Distribuce návodů a směrnic

1CLICK umožňuje do libovolného místa organizační struktury přiřadit směrnice a návody. Takto zařazené dokumenty se automaticky distribuují do všech podřazených postů.

Vybrané dokumenty lze označit jako manažerské, v takovém případě je jejich automatická distribuce omezená jenom do vedoucích postů.

Distribuce návodů a směrnic

Pracovní náplně a produkty

U každého postu i organizační jednotky lze evidovat výčet pracovních náplní, které v nich zařazení zaměstnanci vykonávají.

Taktéž lze evidovat výčet tzv. produktů, které reprezentují měřitelné výsledky práce, např. "podepsaná smlouva", "realizovaný obrat", nebo "nově oslovený zákazník".

Pracovní náplně a produkty

Popis činností

Pracovní náplně stručně uvedené v diagramu organizační struktury lze dále rozpadávat do podrobných popisů činností. Součástí podrobných popisů činností mohou být i připojené dokumenty, typicky PDF.

Činnosti lze jednou popsat a poté jejich definici přiřadit více postům.

Popis činností

Zprávy o změnách

O relevantních změnách v organizační struktuře, včetně nových nebo aktualizovaných manuálů nebo směrnic, jsou uživatelé informováni pomocí automatických zpráv.

Zprávy o změnách