Mapa webu
Procesy 1CLICK

Řízení firemních procesů

1CLICK dle nastavených schémat provádí Vaše firemní procesy jako obchodní případ, schválení faktury, reklamační řízení nebo nástup či odchod zaměstnance.

Nastavené schéma přesně definuje sled kroků, které se v každém procesu provádějí. Proces se dle okolností může větvit nebo vracet k předchozím krokům.

Řízení firemních procesů

Sled návazných úkolů

Procesy jednotlivým uživatelům automaticky vytvářejí úkoly k řešení a na základě jejich výsledků rozhodují o dalším plynutí procesu, včetně automatického vytváření dalších úkolů pro další řešitele.

Narozdíl od obyčejných úkolů jsou procesní úkoly navíc opatřené formulářem, který svému řešiteli řízeně zobrazuje informace a naopak od něho určité informace vyžaduje vložit.

Sled návazných úkolů

Tok dokumentů procesem

Součástí informací, které procesem plynou, může být i libovolné množství dokumentů. Klasickým příkladem jsou procesy, které vyřizují přijatý doklad jako faktura nebo objednávka.

Dokumenty lze během procesu aktualizovat, přičemž jsou dohledatelné i předchozí verze. Verzování je velmi užitečné pro procesy, které spočívají v tvorbě dokumentů a jejich verifikaci - například vytvoření nabídky.

Tok dokumentů procesem

Historie procesu

U každého procesu i dílčích procesních úkolů je viditelná jeho chronologická historie.

Historie procesu zahrnuje i všechny historie dílčích úkolů z tohoto procesu vytvořených, včetně uživatelských diskusí.

Historie procesu

Statistiky

1CLICK umí přehledně graficky vizualizovat statistiky.

Díky statistikám budete mít vždy aktuální a přesně změřené objektivní podklady pro své rozhodování.

Statistiky

Trendy

Velmi užitečnou statistikou je zejména trendový graf.

Trendové grafy, denně automaticky aktualizované, vám dají jasnou zprávu o tom, jak stoupá nebo naopak klesá vaše produktivita.

Trendy

Paleta automatických akcí

Proces 1CLICK může za svého běhu automaticky provádět celou škálu akcí, např. generovat čísla jednací, rozesílat zprávy a e-maily, zakládat projekty 1CLICK nebo vyhledávat osoby napříč organizační strukturou.

Paleta automatických akcí je otevřená a rozšiřitelná.

Integrace

Specifickou akcí automaticky prováděnou procesem je výměna dat s dalšími informačními systémy.

Je možné data číst a přidávat je jako podpůrné informace k procesu, například "dotahovat" různé podklady pro rozhodnutí o schválení faktury. Nebo naopak data zapisovat, například zanášet schválené faktury do ekonomického software.