Mapa webu
Projekty 1CLICK

Mnohaúrovňový rozpad projektu

Projekt je reprezentován tzv. "projektovým stromem", kde se projekt hierarchicky rozpadá do etap, dílčích úkolů a jejich podúkolů.

1CLICK poskytuje souhrnný pohled na celý projektový strom, ve kterém je na jednom místě vidět jeho kompletní rozpad.

Mnohaúrovňový rozpad projektu

Kontrola nad čerpáním času

1CLICK ke každému projektu a z něho vyplývajícím úkolům umožňuje přidělovat časový rozpočet, který by jeho řešitel neměl při realizaci překročit.

1CLICK průběžně sleduje a vizualizuje poměr mezi rozpočty a již odvedenou prací. Díky evidenci odhadovaného času dokáže na riziko překročení rozpočtu upozornit s výrazným předstihem.

Kontrola nad čerpáním času

Projektový tým

Pro každý projekt se vybírá vlastní projektový tým v čele s projektovým manažerem.

Členové týmu sdílí veškeré informace o průběhu projektu, přičemž pro projektového manažera jsou rezervované kritické funkce jako zásah do projektového týmu, úprava termínu nebo rozpočtu.

Projektový tým

Části projektu jako úkoly

Revolučním řešením 1CLICK je reprezentace všech projektových částí, včetně souhrnných etap a podetap, jako úkolů s jednoznačným odpovědným řešitelem, termínem a rozpočtem.

Na každé úrovni projektového stromu jde tedy o standardní vztah zadavatel - řešitel, včetně převzetí úkolu řešitelem a akceptace vyřešení zadavatelem. Zadavatelem na nejvyšší úrovni etap je projektový manažer.

Části projektu jako úkoly

Dynamika projektů

Reálné projekty jsou živé a dynamické, 1CLICK proto nejenom že podporuje průběžné změny běžících projektů, ale přímo je očekává a vychází jim vstříc.

1CLICK nabízí funkce, kterými lze snadno průběžně přidat nebo odebrat práci, upravit termíny nebo rozpočty. Přitom neustále zobrazuje ukazatele, které v předstihu upozorňují na nereálné termíny nebo "utíkající" rozpočty.

Dynamika projektů

Projektové dokumenty

Ke každému projektu lze přiložit libovolné množství dokumentů, které jsou sdílené celým projektovým týmem. Typickými dokumenty, které se objevují ve většině projektů, jsou například zadávací specifikace nebo akceptační kritéria.

Dokumenty lze samozřejmě během projektu aktualizovat, přičemž 1CLICK si pamatuje historii verzí včetně možnosti si zobrazit předchozí verze nebo se k nim vrátit.

Projektové dokumenty

Historie aktivity na projektu a diskuse

Historie projektu uvádí chronologii aktivit, a to jak na projektu jako celku (změna termínu projektu, úprava projektových dokumentů), tak na všech s ním souvisejících úkolech.

Na projektu mohou taktéž členové jeho týmu volně diskutovat a koordinovat se.

Historie aktivity na projektu a diskuse