Mapa webu
Úkoly 1CLICK

Úkoly a termíny

Na jednom místě přehledně naleznete seznam aktuálních úkolů. Žádný úkol už nezůstane zapomenutý někde v e-mailu.

Barevné podsvícení vás upozorní na blížící se termíny nebo na jejich případné překročení.

Úkoly a termíny

Diskuse

Každý úkol v systému má svoji samostatnou diskusi. Řešitel zde od zadavatele získává další informace potřebné ke splnění úkolu a naopak.

Diskuse je součástí historie úkolu, ve které jsou chronologicky zaznamenané všechny s úkolem provedené aktivity jako přiložení dokumentu, změna termínu, apod.

Diskuse

Jasná odpovědnost

Každý úkol má právě jednoho řešitele, je tak daná jednoznačná odpovědnost za jeho vyřešení.

Řešitel potvrzuje přijetí nově zadaných úkolů, čímž deklaruje převzetí této odpovědnosti.

Jasná odpovědnost

Kontrola řešení

Úkol vyřešený řešitelem se automaticky předkládá zadavateli ke kontrole a akceptaci. Úkol je dokončen teprve až jeho zadavatel akceptuje výsledek.

Shledá-li zadavatel nedostatky, může úkol řešiteli vrátit zpět k dořešení.

Kontrola řešení

Přílohy

Ke každému úkolu lze připojit libovolné množství příloh, např. obrázků, PDF dokumentů nebo souborů Microsoft Office.

Během řešení je možné jednotlivé přílohy aktualizovat, přičemž 1CLICK si pamatuje veškeré předchozí verze a umožňuje jejich dohledání a zobrazení.

Přílohy

Evidence času

Řešitelé mohou na jednotlivých úkolech zapisovat čas, který při jeho řešení strávili.

1CLICK na základě těchto údajů umí vytvářet výkazy práce, členěné dle časového období, uživatelů a úkolů.

Evidence času

Plánování času

Řešitelé mohou na jednotlivých úkolech plánovat čas, který odhadují, že si řešení úkolu vyžádá. Ideální je odhadnutí časové náročnosti úkolu hned při jeho přijetí.

Na základě aktuálního plánu 1CLICK u úkolů zobrazuje jejich procento dokončení.

Plánování času

Podúkoly

Řešitel může svůj úkol rozpadnout na podúkoly a ty zadat dalším řešitelům. Přitom na svém úkolu vidí aktuální podúkoly a jejich stav řešení.

Systém podúkolů se významně využívá při projektovém řízení pro rozpad jednotlivých projektových cílů do konkrétních úkolů.

Podúkoly