Rozdíly mezi verzemi 5 a 6
Verze 5 ze dne 2014-11-10 08:49:13
Velikost: 2825
Autor: LukasVlk
Komentář:
Verze 6 ze dne 2014-11-10 08:49:51
Velikost: 2821
Autor: LukasVlk
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 57: Řádek 57:
{{attachment:novyUzivatel.png}} {{attachment:slouceni.png}}

Založení uživatelů

Doporučujeme jako prvního uživatele založte sám sobě osobní účet a pro běžnou práci nepoužívat účet Správce, tedy účet admin. A také tomuto účtu přiřadit všechny uživatelské role, aby jste měli k dispozici všechny možnosti v 1CLICK.

Přidání nového uživatele do 1CLICK

Přidat nového uživatele může jen uživatel s přiřazenou rolí správce. Tuto možnost naleznete v Nastavení / Nastavit uživatele, pod tlačítkem Nový umístěným vlevo nahoře.

novyUzivatel.png

Vyplnění informací o uživateli

Abyste mohli uživatele přidat do 1CLICK, musíte minimálně vyplnit pole Přihlašovací jméno a následně potvrdit tlačítkem OK.

karta: Uživatelský účet

Přihlašovací jméno je slovo pod kterým se uživatel bude přihlašovat do 1CLICK, dále máte možnost vyplnit celé jméno a e-mailovou adresu.

Zadáte-li e-mailovou adresu, bude moct uživatel dostávat upozornění formou oznamovacích e‑mailů (např.: při zadání novéhú úkolu, změně v úkolu a projektech atd).

Ponecháním zaškrtnuté volby Aktivní se daný uživatel ve 1CLICK bude zobrazovat a při jeho odškrtnutí dojde ke skrytí uživatele.

Také můžete uživateli zadat nové heslo, které pro ověření správnosti musíte opakovaně zapsat do pole Nové heslo znovu. Toto heslo může zůstat prázdné a nebo si ho uživatel, kdykoli může změnit.

vlastnostiUctu.png

karta: Podrobnosti

Slouží pro vepsání Telefonního čísla.

karta: Jazyk

Umožňuje danému uživateli nastavit preferovaný jazyk.

karta: Členství

Přiřazuje uživatele do uživatelských rolí, kam chcete uživatele umístit.

karta: Zastupování

Dovoluje jiným uživatelům zastupovat uživatele v jeho nepřítomnosti.

karta: Foto

Poskytuje možnost nahrát uživateli jeho fotografii.

Sloučení uživatelů

Uživatelské účty ve 1CLICKu lze též sloučit, například při odchodu jednoho zaměstnance je potřeba jeho úkoly, kalendář a vše ostatní přeložit na jiného uživatele.

  1. Klikněte na Nastavení (ikona klíče ve vertikálním menu vlevo)
  2. Vyberze Nastavit uživatele
  3. Zde vyberte uživatele, kterého je třeba sloučit s druhým uřivatelem. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka a zvolte Sloučit s účtem"
  4. v nově otevřeném okně pak vyberete ze seznamu uživatele a potvrdíte.

slouceni.png