Rozdíly mezi verzemi 13 a 14
Verze 13 ze dne 2011-04-01 20:28:08
Velikost: 1509
Komentář:
Verze 14 ze dne 2015-02-24 09:20:09
Velikost: 1500
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 30: Řádek 30:
 1. Upravte soubor '''{{{1click-setup.sh}}}''' v podadresáři {{{bin}}} instalace 1CLICK  1. Upravte soubor '''{{{config.sh}}}''' v podadresáři {{{config}}} instalace 1CLICK
Řádek 34: Řádek 34:
Příklad upraveného souboru {{{1click-setup.sh}}}, kde je port změněný na 5678: Příklad upraveného souboru {{{config.sh}}}, kde je port změněný na 5678:

Změna portu 1CLICK Serveru

Pokud nastavujete vlastní HTTP port 1CLICK, dejte si pozor, zda-li port již není obsazený. Nastavíte-li již obsazený port, 1CLICK Server nenastartuje.

Windows

 1. Zastavte službu 1CLICK (ve Správci služeb Windows)
 2. Upravte soubor C:\Program Files\1CLICK\bin\1click-service.xml

  • Do Arguments přidejte XML element httpport uvádějící požadované číslo portu

 3. Znovu spusťte službu 1CLICK

Příklad upraveného souboru 1click-service.xml, kde je port změněný na 5678:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Arguments>
 <basedir>C:\1CLICKData</basedir>
 <lang>1029</lang>
 <httpport>5678</httpport>
</Arguments>

Linux

 1. Zastavte démona 1CLICK (typicky pomocí příkazu /etc/init.d/1click stop)

 2. Upravte soubor config.sh v podadresáři config instalace 1CLICK

  • Změňte řádku ONECLICK_HTTP_PORT na začátku skriptu tak, aby uváděla požadovaný port

 3. Znovu spusťte 1CLICK (typicky pomocí /etc/init.d/1click start)

Příklad upraveného souboru config.sh, kde je port změněný na 5678:

ONECLICK_BASEDIR=.
ONECLICK_LANG=cs
ONECLICK_HTTP_PORT=5678
ONECLICK_KEYSTORE=
ONECLICK_KEYPASS=
ONECLICK_ADDITIONAL_ARGS=

#########################

...