Rozdíly mezi verzemi 13 a 14
Verze 13 ze dne 2014-04-15 12:45:14
Velikost: 2456
Autor: PetrLedr
Komentář:
Verze 14 ze dne 2014-09-17 12:00:33
Velikost: 2534
Autor: LukasVlk
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 6: Řádek 6:
Tyto kalendáře lze přizvat k události pouze tehdy, nejsou-li obsazené.

<< Předchozí | Další >>

Neuživatelské kalendáře a jejich nastavení

Neuživatelské kalendáře nejsou vázány na konkrétního uživatele. Slouží například pro vytvoření kalendáře pro obsazenost zasedačky, rezervaci auta, obsazenosti výrobní jednotky atd. Tyto kalendáře lze přizvat k události pouze tehdy, nejsou-li obsazené.

Zobrazení neuživatelského kalendáře

Máte-li právo daný kalendář vidět, můžete si tento neuživatelský kalendář přidat stejně jako jakýkoli jiný uživatelský kalendář.

Nastavení neuživatelských kalendářů

Může provést uživatel v roli Metodik v modulu Nastavení https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-32-settings.png možností https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-workflow-scheduler.png Nastavit kalendáře.

Vytvoření neuživatelského kalendáře

Pro přidání dalšího neuživatelského kalendáře do 1CLICK slouží tlačítko https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Nový umístěné vlevo nahoře.

Nastavit neuživatelský kalendář

Pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem vybraného neuživatelského kalendáře máte možnost:

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Přejmenovat zobrazovaný název kalendáře

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-user.png Nastavit oprávnění viditelnosti dalším uživatelům

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat kalendář

Nastavení práv kalendáře

Toto nastavení je stejné jako u vlastního kalendáře.

Pozn.: Bez nastavených práv si nikdo daný kalendář nemůže přidat.

  • Zobrazení dostupnosti: umožňuje ostatním uživatelům zobrazit vaši dostupnost, tj. zobrazení událostí bez názvu či jakéhokoli detailu

  • Zobrazení události: vedle dostupnosti zobrazuje i veškeré detaily události

  • Editace události: vedle zobrazení detailů umožňuje události i upravovat, zakládat či rušit

K jednotlivým právům můžete vybrat konkrétní uživatele či zvolit volbu Všichni.

<< Předchozí | Další >>