Rozdíly mezi verzemi 23 a 24
Verze 23 ze dne 2014-11-10 10:25:58
Velikost: 2321
Autor: LukasVlk
Komentář:
Verze 24 ze dne 2014-11-10 10:27:16
Velikost: 2419
Autor: LukasVlk
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 36: Řádek 36:
Zde vyplníte pole, potřebná k hledání a potvrdíte.

{{attachment:hledanivprocesu.png}}

<< Předchozí | Další >>

Startování procesu

Nový proces vyberete pomocí tlačítka Nový umístěným v levém horním rohu modulu Procesy .

Zobrazují se jen ty typy procesů, ke kterým vám bylo uděleno oprávnění je startovat. Zrušit proces smí pouze vlastník procesu nebo správce procesů.

Seznamu procesů

Procesy, pro které máte právo vidíte v seznamu procesů. Zde si můžete jednotlivé procesy řadit vzestupně či sestupně dle jednotlivých zobrazených sloupců.

Sloupec Zdraví: Upozorňuje, zdali proces pracuje správně či nikoli v případě selhání pokračujte zde.

Detail a diskuse v procesu

Při výběru procesu se vám zobrazí detail a diskuse daného procesu.

Detail v procesu

Detail v procesu obsahuje nejdůležitější informace o procesu. Obsahem jsou informace o konkrétní fázi procesu, uživateli který daný úkol z procesu řeší a především vybrané důležité informace předepsané schématem procesu.

Diskuse v procesu

Diskuse v procesu je odlišná oproti ostatním diskusím v 1CLICK, obsahuje veškerou vnořenou diskusi vedenou ve všech úkolech z procesu, která je členěna dle jednotlivých fází procesu. Zde nemáte možnost přispívat do diskuse.

Po startu procesu

Po spuštění procesu se automaticky vytváří dle schématu procesu vybraným uživatelům úkoly z procesů, které jsou rozšířeny o formulář, který může po uživateli požadovat zadat určité údaje nebo vložit konkrétní dokument pro splnění daného úkolu.

Vyhledávání a exporty v procesech

V procesech lze též snadno vyhledávat, pomocí několika atributů. Například dne názvu, data, kontaktů, vlastníka, atd. Kliknutím na ikonu trojúhelníku v textovém poli hledání se otevře okno s možností zadání parametrů hledání, dle Vašich požadavků.

hledat.png

Zde vyplníte pole, potřebná k hledání a potvrdíte.

hledanivprocesu.png

<< Předchozí | Další >>