Často kladené otázky

Jaké jsou výhody 1CLICK umístěným na vašem hostingu?

Náš hosting Vám zajišťuje provoz 1CLICKu s dostupností přes 99,9% kdekoliv z internetu. 1CLICK je umístěn v profesionálním datovém centru v ČR na moderních a spolehlivých serverech, připojeným k páteřním linkám a automaticky denně zálohován. 1CLICK na hosting má nastaven HTTPS zabezpečený přístup a SMTP pro odesílání e-mailů. Zkušený správce se stará o zabezpečení, aktualizace a monitoring serverů proti výpadkům. Správce má také možnost změnit uživateli zapomenuté heslo a řešit efektivněji uživatelské problémy oproti 1CLICK umístěném na jiném serveru.

Proč mi píše Internet Explorer, že není podporovaným prohlížečem?

Zkontrolujte zatržení volby Kompatibilní zobrazení v nabídce Nástroje. Tato volba by neměla být zaškrtnuta.

kompatibilni_zobrazeni.png

Jak se dozvím, že mi byl zadán úkol, nebo že došlo ke změně na úkolu?

Uživatel, jemuž byl zadán úkol má několik možností jak to zjistit. Po přihlášení do 1CLICK vidí nově zadaný úkol ve složce mé úkoly v modulu úkolníku. Také je o každém novém úkolu, či změně na úkolu informován prostřednictvím modulu zpráv, jejichž ikonu nalezne přímo pod úkolníkem v levém sloupci ikon v 1CLICK.

Další možností jak se dozvědět o novém úkolu anebo o změně provedené na stávajícím úkolu je nainstalování aplikace 1CLICK Tray Client, která vás bude o všech změnách informovat přímo na liště Windows bez nutnosti mít 1CLICK spuštěný ve webovém prohlížeči. Více informací o aplikaci 1CLICK Tray Client naleznete v sekci 1CLICK Tray Client.

Lze úkol, který mi byl zadán, odmítnout?

Odmítnutí úkolu je mimořádná situace, což reflektujeme tím, že operaci "odmítnout úkol" záměrně v 1CLICK neumožňujeme. Pokud má řešitel vážné důvody, proč nemůže úkol přijmout, může toto se zadavatelem vykomunikovat skrze diskusi na úkolu a domluvit se zadavatelem stornování úkolu.

Jak to, že uživatel, který není v roli manažera, vidí všechny úkoly ?

Uživatel, jenž není v roli manažera, může vidět úkoly ostatních uživatelů pouze tehdy, jsou-li tyto úkoly při zakládání označeny jako veřejné.

Nejde mi do organizační struktury přiřadit dokument typu Instrukce k činnosti

Dokumenty typu Instrukce k činnosti nejsou určené pro přímé přiřazování do organizační struktury. Na obrazovce Organizační struktura -> Dokumenty se proto při výběru dokumentu typu Instrukce k činnosti nepovolují tlačítka Zřídit přiřazení a Odstranit přiřazení.

Pro obecný návodný dokument, který chcete přímo přiřadit do organizační struktury, použijte typ Manuál.

Dokumenty typu Instrukce k činnosti můžete použít na obrazovce Organizační struktura -> Činnosti jako dokumenty popisující určitou Činnost.

Je chyba, když mi nepřijde zpráva e-mailem, pokud zadávám úkol sám sobě?

Toto chyba není. Zpráva e-mailem se v tomto případě nezasílá. Předpokládá se, že řešitel úkolu ví o jeho založení.

Jaké jsou možnosti pro zpřístupnění z internetu intranetového serveru s 1CLICK

Přístup z internetu k intranetovému serveru se řeší buď na bázi VPN, nebo na otevření síťových portů z venkovního internetu na interní server. Obě řešení jsou poměrně úzce vázané na konkrétní síťové prvky a další specifika firemní sítě a její připojení do internetu. Váš IT správce by Vám měl navrhnout a doporučit řešení.

Co dělat když 1CLICK na hostingu není dostupný?

Na případné výpadky jsem automaticky upozorňováni a ihned problém řešíme. V případě přetrvání výpadku po delší dobu je možné že problém je způsoben něčím jiným a v takovém případě potřebujeme Vaší pomoc s diagnostikou problému, kterou odešlete na podpora@1c2c.cz.

Co potřebujeme znát:

  • Jak přesně výpadek "vypadá"? Co Vám napíše prohlížeč?
  • Spusťte prosím na příkazové řádce příkaz "ping 1c2c.cz" a pošlete nám výsledek
  • Spusťte prosím na příkazové řádce příkaz "tracert 1c2c.cz" a pošlete nám výsledek
  • Fungují Vám v danou chvíli jiné webové stránky?