<< Předchozí | Další >>

Akceptace úkolu nebo vrácení k dořešení

Každý úkol, který Řešitel odevzdá jako dokončený, dostane zadavatel zpět ke kontrole a odsouhlasení. Všechny takové úkoly nalezne Zadavatel úkolu ve složce Úkoly k akceptaci.

Úkol čekající na akceptaci

V této fázi je na zadavateli posoudit, zda je daný úkol v pořádku či nikoli.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-thumb-up.png Uzavřít použijte v situaci zda je vše v pořádku, úkol se přenese do archivu úkolů.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-thumb-down.png Vrátit použijte v situaci, kdy nejste s výsledkem spokojen, úkol se vrátí Řešiteli znovu k vyřešení.

Při vracení úkolu má Zadavatel možnost nastavit nový termín vyřešení úkolu a Řešiteli se pak tento úkol zobrazí ve složce Mé úkoly ve stavu Znovu otevřený.

<< Předchozí | Další >>