<< Předchozí | Další >>

Možnosti e-mailu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail.png Odpovědět popřípadě https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail.png Odpovědět všem

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-reassign.png Přeposlat e-mail včetně příloh

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-spam.png Spam přesune do příslušné složky

Další možnosti naleznete pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem:

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-change.png Označit jako nepřečtené zobrazí daný e-mail tučně

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-down.png Stáhnout e-mail do souboru .eml

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat přesune e-mail do koše

Možnosti integrující e-mail dál do 1CLICKU

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-contact.png Přiřadit ke kontaktu daný text zapíše do deníku zvoleného kontaktu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-clock.png Založit úkol s předvyplněnými informacemi a přílohami z úkolu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-workflow.png Založit proces z vybraného seznamu dostupných procesů

Přiřazení e-mailu ke kontaktu a úkolu je indikováno v hlavičce detailu úkolu.

<< Předchozí | Další >>