<< Předchozí | Další >>

Opakované úkoly

Opakující se úkoly jsou např. "Do konce každého měsíce odevzdej report", "Každé pondělí zalij kytky", nebo "Každého 10. v měsíci rozešli výplaty".

Pro založení opakovaného úkolu klikněte na šipku u tlačítka Nový v levém horním rohu obrazovky modulu Úkoly a vyberte možnost https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Opakovaný úkol.

Jde tedy o úkoly, které se v nastavené periodě opakují a samy vytvářejí.

Volby opakování

  • V určené dny v týdnu : Pokud chcete, aby byl úkol zadáván vždy v nějaký konkrétní den v týdnu, zaškrtněte volbu V určené dny v týdnu a vyberte, které dny v týdnu se bude úkol zadávat.

  • V určené dny v měsíci : Pokud chcete, aby byl úkol zadáván v některé dny v měsíci, zaškrtněte volbu V určené dny v měsíci. Zaškrtněte příslušné políčko, chcete-li aby byl úkol zadáván první, nebo poslední den v měsíci. Anebo zaškrněte políčko Konkrétní dny a číslicemi oddělenými čárkou vepište, které dny v měsíci má být úkol zadáván.

  • V určené dny v roce : Pokud chcete, aby byl úkol zadáván v určité dny v roce, zaškrtněte volbu V určené dny v roce a poté vepište datumy těchto dní oddělené čárkou.

Standardně není nastaven žádný termín. Pokud má být úkol hotov do určité doby, zaškrtněte volbu Nastavit termín na a vepište, kolik dní od každého nového založení úkolu má být úkol hotov. Nakonec stiskněte tlačítko Potvrdit.

Opakovaný úkol je nyní založen. Zadavatel úkolu jej vidí ve složce Opakované úkoly. Řešitel jej v této složce neuvidí, tomu se bude vždy v nastavený den zakládat do složky Mé úkoly nový úkol.

<< Předchozí | Další >>