<< Předchozí | Další >>

Plánování očekávaného času

Řešitel při práci s úkoly má možnost plánovat předpokládanou délku trvání jednotlivých úkolů. Tuto možnost nalezne v detailu úkolu pod tlačítkem https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-clock.png Plánovat čas.

Tuto možnost také naleznete při přijímání úkolu. Zadavateli díky tomu obdrží jasnou informaci o předpokládané časové pracnosti daného úkolu.

Časový odhad je možné měnit, každá jeho změna se zaznamená do historie úkolu a je zobrazen v hlavičce daného úkolu.

Zapsaný vs. plánovaný čas

V detailu úkolu je tento poměr vyjádřen pomocí procent a řešitel tak ihned ví kolik práce má ještě před sebou.

zobrazeniCasu.png

<< Předchozí | Další >>