<< Předchozí | Další >>

Přidání přílohy k úkolu

K úkolu lze přidat dokumenty, které s ním souvisí. Tuto možnost naleznete v možnostech úkolu https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png pod volbou https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-attach.png Přidat přílohy.

V prohlížečích Firefox, Chrome a Internet Explorer 10+ lze přidat přílohu k úkolu i pomocí přetažení souboru myší.

Pro přidání přílohy klikněte na tlačítko Otevřít a vyberte požadovaný soubor či soubory uložené na vašem PC, k nahrání zvolte Potvrdit.

Zobrazení příloh

Přidané přílohy se zobrazují v detailu úkolu a najetím na přílohu se zobrazí doplňující informace jako: velikost, verze, kdo a kdy ji vložil, zda je připojena ke kontaktu či zanesena do dokumentů.

Stažení všech příloh

Možností stáhnout všechny přílohy umístě pod ozubeným kolečkem úkolu, stáhnete veškeré přílohy u daného úkolu zabalené do zip souboru.

Možnosti příloh

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-history.png Zobrazit historii: umožní přejít na předchozí nahrané verze přílohy, které lze kdykoli zobrazit, nebo obnovit.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Nahrát novou verzi: umožňuje nahrát a aktualizovat danou přílohu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-folder.png Zanést do dokumentů: přidá přílohu do požadované složky v dokumentech

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-pencil.png Upravit vlastnosti: slouží pro úpravu popisných vlastností přílohy, která je zanese do dokumentů

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-pencil.png Přejmenovat: slouží pro změnu názvu přílohy

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-lock.png Uzamknout pro změny: opatří dokument zámkem informující ostatní uživatele, že se s přílohou něco provádí (uzamčená příloha nenabízí všechny možnosti přílohy)

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-contact.png Změnit kontakt: přiřadí přílohu k dokumentům na kontaktu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat: odstraní přílohu z 1CLICK

Stažení přílohy do PC

Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu přílohy máte možnost "Uložit jako". Příloha se stáhne pod zobrazovaným názvem ve 1CLICK.

<< Předchozí | Další >>