<< Předchozí | Další >>

Vytvoření činnosti v systému

Kliknutím na tlačítko https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-hand-point.png Činnosti v levém horním rohu modulu Organizační struktura https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-32-organization.png se vám zobrazí Seznam činností.

Novou činnost založíte kliknutím na symbol ozubeného kola v levém okně a výběrem položky https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Založit novou činnost, tu pojmenujte Potvrďte.

Možnosti činnosti

Naleznete pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem u vybrané činnosti.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Přejmenovat činnost na nové jméno

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Změnit popis činnosti na nový

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-file-document.png Upravit dokumenty umožňuje provázat činnost s dokumenty v organizační struktuře

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat činnosti ze seznamu činností

<< Předchozí | Další >>