<< Předchozí | Další >>

Zařazení dokumentů do systému

Do systému mohou být zařazeny dokumenty. V levém horním rohu organizační struktury klikněte na tlačítko https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-file-document.png Dokumenty a zobrazí se Správa dokumentů.

Možnost Nahrát nový dokument naleznete pod https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-12-gear.png ozubeným kolečkem v levém okně Seznamu dokumentů.

Vyberte dokument a zvolte jeho typ: Návod, Směrnice, či Instrukce k činnosti. Manažerský návod a Manažerská směrnice se budou zobrazovat pouze u postu, který je označen jako vedoucí.

Poté potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko Potvrdit.

Možnosti dokumentu

Jednotlivé možnosti naleznete pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem u daného dokumentu.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-history.png Zobrazit historii předchozích verzí dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Nahrát novou verzi dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Přejmenovat jméno dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat dokument

<< Předchozí | Další >>