<< Předchozí | Další >>

Založení události

Zadání události se provádí intuitivně pomocí označení myší na požadovaný termín v kalendáři či tažením myší přes požadovaný časový interval. Pro Potvrzení je nutné zadat alespoň Název události.

Popis možností nové události

 • Název: Zadejte stručný název události, který se bude zobrazovat v kalendáři.

 • Termín: Zadejte časové rozmezí, kdy se událost koná. Pokud událost trvá jeden nebo více celých dnů (např. služební cesta), použijte funkci "Celý den".

 • Místo: Zadejte místo konání události.

 • Popis: Zadejte doplňující/upřesňující informace k události, např. podrobnější program.

 • Připomenutí: Přejete-li si být automaticky upozorněn na blížící se událost, vyberte zde, v jakém předstihu vás má systém upozornit.

 • Viditelnost: Slouží pro úpravu zobrazení události ostatním uživatelům, viz Práva ke kalendářům a viditelnosti událostí.

 • Přizvaní: Chcete-li někoho dalšího přizvat k dané události. Je možno přizvat i uživatele, který nemá 1CLICK a to zadáním jeho emailové adresy v poli "přizvaní". Tomuto uživateli přijde email s linkem na potvrzení účasti. Přizvat lze k události i neuživatelský kalendář (zasedačka, projektor, automobil, ...).

 • Kalendář: Máte-li možnost vytvářet události i do jiných kalendářů, naleznete zde volbu kalendáře jiných uživatelů.

 • Opakování: Vybráním volby opakování vytvoříte opakovanou událost.

Vytvořenou událost můžeme také převést do jiného kalendáře, funkcí "Změnit kalendář" v seznamu možností kliknutím na ozubené kolečko v události.


Opakovaná událost

Oproti běžné události ji nelze vytvářet v minulosti a vytvořené opakované události v minulosti již nelze smazat.

Volba opakování

 • Týdně ve zvolená den či dny

 • Měsíčně v požadovaný den v týdnu

Nastavení období pro opakování

Opakované události můžete nastavit od kdy do kdy se má opakovat. Ve výchozím nastavení se opakovaná událost vytvoří od daného dne který jste zvolili bez omezení konce jejího opakování.

<< Předchozí | Další >>