<< Předchozí | Další >>

Zastupování

Každý uživatel 1CLICK si může zvolit, kým bude ve své nepřítomnosti zastupován.

Zastupitel může poté v rámci režimu zastupování vidět 1CLICK pohledem uživatele, jehož zastupuje s možnostmi provádět jeho jménem libovolné aktivity. Počet zástupců není omezen.

Tuto změnu můžete provést v úpravách profilu, kterou naleznete v Nastavení systému nebo kliknutím na odkaz s vaším jménem umístěným v pravém horním rohu aplikace, kde zvolíte uživatele, kteří Vás mohou zastupovat.

Zahájení režimu zastupování

Chcete-li pak tohoto uživatele zastupovat, klikněte na tlačítko Zastupovat, které naleznete v pravém horním rohu hned vedle tlačítka odhlásit, vyberte ho a volbu uložte tlačítkem Potvrdit.

V případě, kdy vás žádný uživatel nepověří svým zastupováním, a vy tak nejste oprávněn někoho zastupovat, objeví se příslušná hláška.

Práce v režimu zastupování

Nyní v pravém horním rohu vidíte informaci o tom koho zastupujete, máte možnost vidět a dělat stejné operace, jako kdyby jste byli uživatelem, kterého zastupujete.

Ukončení režimu zastupování

Zastupování ukončíte kliknutím na tlačítko Ukončit zastupování umístěné v pravém horním rohu obrazovky.

Nastavení zastupování Správcem

Správce jako jediný má možnost nastavit zastupování libovolnému uživateli.

Toto volbu může provést v Nastavení systému https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-32-settings.png pod volbou https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-user.png Nastavit uživatele v kartě zastupování daného uživatele. Volbu nastavenou Správcem může uživatel kdykoli změnit či ji zrušit.

Informování o zastupování

Provede-li zástupce za zastupovaného nějakou změnu, je ve 1CLICK viditelná informace, že daná změna byla provedena v zastupování.

<< Předchozí | Další >>