Rozdíly mezi verzemi 2 a 3
Verze 2 ze dne 2012-12-21 10:39:06
Velikost: 1132
Autor: PetrLedr
Komentář:
Verze 3 ze dne 2013-05-16 13:39:24
Velikost: 1375
Autor: PetrLedr
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 17: Řádek 17:
Tyto možnosti naleznete pod ozubeným kolečkem, které se Vám zobrazí při výběru požadované skupiny. Samozřejmě zde máte možnost skupinu přejmenovat, smazat ji a změnit její použití a barvu. Především zde nadefinujete názvy značek '''Upravit nabídku značek''' a jejich barvu. Kliknutím na skupinu značek se zobrazí ozubené kolečko s možnostmi pro přejmenování, smazání, změnu použití a barvy skupiny a především možnost nadefinovat jednotlivé značky s nápovědami, kterou naleznete pod volbou '''Upravit nabídku značek'''.
Řádek 21: Řádek 21:
Pozor: Smazáním skupiny značky či jednotlivých značek dojde ke ztrátě těchto informací ve 1CLICK. '''Pozor:''' Smazáním skupiny značky či jednotlivých značek dojde ke ztrátě těchto informací ve 1CLICK.

=== Systémové názvy ===

{{attachment:systemoveNazvy.png}}

Tato volba je umístěna vpravo nahoře a slouží k provedení pokročilých úprav ve 1CLICK (více [[Instalace a správa/Systémové názvy|zde]]). '''Doporučujeme nezaškrtávat tuto volbu.'''

Značky

K úkolům a kontaktům máte možnost přiřadit značku která je zařazuje do určité skupiny, kterou jednoduše můžete vyhledávat.

Tuto správu značek má k dispozici pouze uživatel v roli Metodik v Nastavení / Nastavit paletu značek.

paletaZnacek.png

Vytvoření skupiny značek

Novou skupinu značek vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový umístěné vlevo nahoře. Zvolte její název a kde všude danou skupinu chcete používat. Značky máte možnost používat na úkolech, kontaktech a typech záznamů v kontaktech.

novaSkZnacek.png

Možnosti skupiny značek

Kliknutím na skupinu značek se zobrazí ozubené kolečko s možnostmi pro přejmenování, smazání, změnu použití a barvy skupiny a především možnost nadefinovat jednotlivé značky s nápovědami, kterou naleznete pod volbou Upravit nabídku značek.

nabidkaZnacek.png

Pozor: Smazáním skupiny značky či jednotlivých značek dojde ke ztrátě těchto informací ve 1CLICK.

Systémové názvy

systemoveNazvy.png

Tato volba je umístěna vpravo nahoře a slouží k provedení pokročilých úprav ve 1CLICK (více zde). Doporučujeme nezaškrtávat tuto volbu.