Rozdíly mezi verzemi 4 a 5
Verze 4 ze dne 2013-05-16 13:44:29
Velikost: 1460
Autor: PetrLedr
Komentář:
Verze 5 ze dne 2013-05-16 14:45:10
Velikost: 1498
Autor: PetrLedr
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 23: Řádek 23:
{{attachment:zobrazeniZnacky.png}}

Značky

K úkolům a kontaktům máte možnost přiřadit značku která je zařazuje do určité skupiny, kterou jednoduše můžete vyhledávat.

Tuto správu značek má k dispozici pouze uživatel v roli Metodik v Nastavení / Nastavit paletu značek.

paletaZnacek.png

Vytvoření skupiny značek

Novou skupinu značek vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový umístěné vlevo nahoře. Zvolte její název a kde všude danou skupinu chcete používat. Značky máte možnost používat na úkolech, kontaktech a typech záznamů v kontaktech.

novaSkZnacek.png

Možnosti skupiny značek

Kliknutím na skupinu značek se zobrazí ozubené kolečko s možnostmi pro přejmenování, smazání, změnu použití a barvy skupiny a především možnost nadefinovat jednotlivé značky s popisem, kterou naleznete pod volbou Upravit nabídku značek. Popis značky se zobrazuje všude ve 1CLICK najetím na zobrazení příslušné značky.

nabidkaZnacek.png

Pozor: Smazáním skupiny značky či jednotlivých značek dojde ke ztrátě těchto informací ve 1CLICK.

zobrazeniZnacky.png

Systémové názvy

systemoveNazvy.png

Tato volba je umístěna vpravo nahoře a slouží k provedení pokročilých úprav ve 1CLICK (více zde). Doporučujeme nezaškrtávat tuto volbu.