Obnovení stránky

Jelikož je 1CLICK aplikace běžící ve webovém prohlížeči, může se stát, že se stránka někdy díky výpadkům datové sítě nenahraje korektně. Proto je dobré ji čas od času obnovit, zejména v případě, že aplikace nevypadá nebo se nechová dle očekávání. Obnovení lze provést stiskem klávesy F5 nebo stiskem obnovovacího tlačítka v nástrojové liště prohlížeče.

Vzhled tlačítka "Obnovit stránku" v různých prohlížečích:

refreshbuttons.png