Tisk rozsáhlé organizační struktury uložené v PDF

Tisk na běžné tiskárně:

Pro tisk velikých PDF na běžné tiskárně jsou vhodné následující programy. Pro Operační systém Windows použijte Adobe Acrobat Reader anebo Adobe Illustrator. Pro MacOS použijte odkaz Mindcad Tiler anebo Poster Print.

Tisk v programu Acrobat Reader

V nastavení pro tisk zvolte měřítko stránek na Všechny stránky dlaždicově a popřípadě upravte měřítko dlaždic (určuje jak bude velká výsledná organizační struktura, tedy počet stran) a přesah (umožňující podlepit jednotlivé strany k sobě).

nastaveniTisku.png

Pozn.: Tato funkce je dostupná jen v nejnovějších verzích tohoto programu.

Profesionální řešení:

Pokud máte zájem o profesionální vytištění vašeho rozsáhlého PDF dokumentu, využijte služeb reprodukčních center, nebo firem zabývající se tiskem plakátů.