Možnosti zápisu času

V 1CLICK často pracujete se zápisem času. Nejčastěji zadáváte časový fond, plánujete délku práce či zapisujete strávený čas, ať už do úkolu, projektu či procesu.

1CLICK nabízí několik možností zápisu času a dokonce umožňuje i zapsaný čas upravovat.

Možné typy zápisu času:

Zapisovat čas lze pomocí hodin a minut či obojího.

Možnosti zápisu hodin

  • přidáním znaku: h (př.: 1h)

  • zápisem bez jakékoli jednotky (př.: 1, 1.0, 1,0, 1:0)

Možnosti zápisu minut

  • přidáním znaku: m (př.: 30m)

  • zápisem bez jakékoli jednotky (př.: 0.5, 0,5, 0:30)

Kombinované možnosti zápisu času

Příklad možností zápisu jedné hodiny a třiceti minut:

  • 1h 30m

  • 1h30m

  • 1,5

  • 1.5

  • 1:30

stravenyCas.png


Odčítání času

V případě, když potřebujete opravit zapsaný čas v Zapsat čas, máte možnost hodnotu upravit pomocí odečtení časové hodnoty.

Možnosti zápisu odčítání času jsou schodné jako v případě zápisu času, jen před časovou hodnotu musíte přidat znaménko minus (-).

zapisCasu.png

Pomocí odčítání času nelze zadat takové hodnoty, aby celkový čas byla záporná hodnota.