Zobrazení dlouhých příspěvků

Dlouhé příspěvky se v diskusních vláknech pro lepší přehlednost a rychlejší orientaci zobrazují zkráceně.

Takovýto příspěvek zobrazuje jen prvních pár řádků a ostatní jsou skryty. Pro zobrazení skrytých řádků klikněte na možnost umístěnou ihned pod příspěvkem zobrazit celý příspěvek.

zobrazeniDiskuse.png

Pozn.: Vyhledávání požadovaného textu funguje i v částech skrytých příspěvků, které se touto volbou automaticky celé zobrazí.