<< Předchozí | Další >>

Úkolování e-mailem

Úkol máte možnost zadat nejen kolegům (uživatelům ve 1CLICKu), ale komukoli pomocí zadání úkolu na jeho e-mailovou adresu.

Lze tak úkolovat lidi pracující pro firmu externě či dočasně (brigádník, partner z jiné firmy, daňový poradce atd.). Získat tak přehled i nad činnostmi, které se obvykle musí řešit po e-mailech, telefonicky atd. bez výhod, které 1CLICK nabízí jako akceptace, vrácení, archivace atd.

Zadání úkolu e-mailovému řešiteli

Zadat úkol e-mailovému řešiteli je shodné s běžným zadáním úkolu jen s rozdílem že do pole "Řešitel" zapíšete e-mail v podporovaném tvaru, nebo vybráním ze seznamu již dříve použitého e-mailu (zobrazují pod čarou na konci seznamu uživatelů).

V případě, že 1CLICK provozujete na vlastním serveru, je nutné mít nastaveno správně odesílání e-mailů.

Podporované tvary zápisu e-mailové adresy:

 • k.novak@email.cz

 • <k.novak@email.cz>

e-mailové adresy se zobrazovaným alias

 • Karel Novák <k.novak@email.cz>

 • "Karel Novák" <k.novak@email.cz>

 • Karel Novák k.novak@email.cz

 • "Karel Novák" k.novak@email.cz

Zapsaný e-mail potvrdíte tlačítkem enter či tabulátor, tím dojde k zaobalení e-mailové adresy do modrého rámečku. Nyní lze pokračovat v dalším přidávání řešitelů či zadávání úkolu. Zaobalenou e-mailovou adresu smažete kliknutím na ikonu křížku, která je součástí každého přidaného řešitele.

Zadáním úkolu e-mailovému řešiteli se tato adresa uloží a zadavateli je při dalších výběrech řešitele nabízena v seznamu uživatelů (zobrazují se pod čarou na konci seznamu uživatelů).

Úkoly zadané na e-mail

Zadáním úkolu e-mailovému řešiteli se na uvedenou adresu odešle odkaz obsahující přístup do zjednodušeného 1CLICK umožňující řešit tento daný úkol. Možnosti tohoto řešitele jsou omezeny na funkce nutné pro vyřešení daného úkolu a o jakékoli změně na úkolu je vždy informován notifikačním e-mailem.

Co externí řešitel může:

 • Vidí historii a může diskutovat
 • Pracovat s přílohami, odkazy či značkami úkolu
 • Evidovat odpracovaný čas
 • Nechat si zobrazit sestavy odvedeného času
 • Vyřešit úkol
 • Vidí další své otevřené úkoly a úkoly, které již vyřešil

Zobrazení úkolů e-mailových řešitelů ve 1CLICK

Možnosti a zobrazení těchto úkolů je stejné jako u běžných úkolů. Jen místo jména řešitele je všude uvedena e-mailová adresa, nebo alisa s e-mailovou adresou.

Změna alias

1CLICK si vždy u e-mailové adresy pamatuje jen nejnověji použité alias. Zadáte-li tedy nový úkol e-mailovému řešiteli s jiným alias než dříve, dojde k jeho přepsání.

Předat úkol e-mailovému řešiteli

Možnost úkolovat e-mailového řešitele lze použít i při předání úkolu, kdy při předání lze obdobně zapsat či vybrat e-mailovou adresu řešitele.

<< Předchozí | Další >>