<< Předchozí | Další >>

Předávání úkolů

Jednotlivé úkoly si lze mezi uživateli 1CLICK předávat. Důvodů může být několik. Například, pokud nevím, jak daný úkol řešit, předám jej k vyřešení kompetentní osobě. Stisknu tlačítko se symbolem ozubeného kola https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png a vyberte možnost https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-arrowright.png Předat.

Vyberte nového Řešitele, vyplňte komentář a pokračujte stisknutím tlačítka "Potvrdit". Políčko Chci zůstat na Vědomí zaškrtněte, pokud si přejete být nadále o průběhu úkolu informován. Obdobou je zaškrtnutí volby Nechat původního řešitele na Vědomí v situaci kdy úkol předává jeho Zadavatel.

Úkol je nyní předán novému Řešiteli a daná informace se zapíše do historie úkolu.

<< Předchozí | Další >>