<< Předchozí | Další >>

Úpravy a možnosti kontaktu

Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře detailu kontaktu. Dostupné funkce jsou ovlivněny členstvím v rolích, nebo přiřazením do obchodního týmu.

Možnosti dle uživatelského přístupu

Běžný uživatel: z kontaktu může Založit úkol a Založit proces.

Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje a Odstranit.

Obchodní tým: má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu.

Jednotlivé úpravy a možnosti

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Upravit údaje: dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-users.png Změnit obchodní tým: slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Založit úkol: s již s předvyplněným kontaktem

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-workflow.png Založit proces: umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-merge.png Sloučit s duplicitou: dle shody IČ nebo názvu kontaktu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Odstranit: skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů

<< Předchozí | Další >>