<< Předchozí | Další >>

Úpravy dokumentu

Jednotlivé možnosti dokumentu naleznete pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem v detailu zobrazeného dokumentu a odvozují se od vašeho oprávnění (čtenář, editor) dokumentu.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-history.png Zobrazit historii: všech předchozích verzí daného dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Nahrát novou verzi: daného dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Upravit vlastnosti: popisující daný dokument

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Přejmenovat: zobrazovaný název dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-lock.png Uzamknout pro změny: informující ostatní že se s dokumentem pracuje

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-contact.png Změnit kontakt: přiřadí dokument k danému kontaktu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Změnit typ: změní typ dokumentu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat: dokument

<< Předchozí | Další >>