<< Předchozí | Další >>

Úpravy a možnosti projektu

Tyto volby nalezne v detailu projektu manažer projektu pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolem.

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-calendar.png Změnit start/konec: Určuje časový rámec trvání projektu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-clock.png Změnit časový fond: Definuje kolik času by měly trvat všechny aktivity na projektu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-chart.png Spočítat odvedený čas: Zobrazí a vygeneruje odvedený čas na projektu za zvolené období (celý projekt, určitý měsíc)


  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Upravit popis: Přepíše stávající krátký popis projektu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-contact.png Změnit kontakt: Umožňuje přiřadit projekt ke kontaktu


  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-arrowright.png Změnit manažera: Předá nejdůležitější práva na jiného uživatele

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-users.png Změnit tým: Dovoluje měnit uživatele spolupodílející se na řešení projektu

  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-users.png Přizvat na vědomí: Dovoluje měnit uživatele kteří jsou u projektu na vědomí


  • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-done.png Přesunout do archivu: Přesune projekt ze složky Běžící do složky Archivní (lze jej případně znovuotevřít)

Filtrování a rozbalení projektu

Pro přehlednost máte možnost rozbalit na projektu jednotlivé jeho úrovně, vyfiltrovat si jenom otevřené úkoly, popřípadě vyhledat jen úkoly odpovídající zapsanému hledání.

<< Předchozí | Další >>