<< Předchozí | Další >>

Přiřazení dokumentů k projektu

K projektu mohou být přiřazeny dokumenty, které s ním souvisí. Nahrát nový dokument můžete provést pomocí https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeného kola v části projektu zobrazující projektové dokumenty, nebo přetažením dokumentu myší do tohoto prostoru.

Možnosti projektových dokumentů

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-attach.png Přidat dokumenty umožní zvolený dokument vložit

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-folder.png Přidat složky slouží pro stromové uspořádání do jednotlivých složek

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-undelete.png Obnovit smazané dovoluje zobrazit a obnovit smazané dokumenty

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-download.png Stáhnout všechny dokumenty stáhne jako soubor zip všechny dokumenty na projektu

Možnosti dokumentu

Dokumenty jsou v seznamu řazeny dle abecedy a pod ozubeným kolečkem nabízí tyto možnosti:

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-history.png Zobrazit historii: umožní přejít na předchozí nahrané verze dokumentu, které lze kdykoli zobrazit, nebo obnovit.

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Nahrát novou verzi: umožňuje nahrát a aktualizovat daný dokument

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-folder.png Zanést do Dokumentů: přidá dokument do požadované složky v Dokumentech

 • či https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Upravit vlastnosti: slouží pro úpravu vlastností dokumentu zaneseného do složky v modulu Dokumenty

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png Přejmenovat: slouží pro změnu názvu dokumentu

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-lock.png Uzamknout pro změny: opatří dokument zámkem informující ostatní uživatele, že se s přílohou něco provádí (uzamčený dokument nenabízí všechny možnosti úprav)

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-contact.png Změnit kontakt: umožňuje přidat dokument ke kontaktu

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Smazat: odstraní dokument z 1CLICK

<< Předchozí | Další >>