<< Předchozí | Další >>

Nastavení typu záznamů

Zde máte možnost nastavit strukturované typy záznamů, které je možno přiřadit ke kontaktu a vyhledávat v nich.

Tuto volbu naleznete v Nastavení / Nastavit záznamy kontaktů, které je dostupná pouze uživateli v roli Metodik.

zaznamyKontaktu.png

Chcete-li změnit pořadí zobrazování jednotlivých typů záznamů na kontaktu, použijte možnost Změnit pořadí typů umístěné vpravo nahoře pod ozubeným kolečkem.

Vytvoření typu záznamu

Nový typ záznamu vytvoříte kliknutím na tlačítko nový umístěné vlevo nahoře. Zvolte jeho název (pod tím to názvem se zobrazují dané záznamy v detailu kontaktu) a volbu Potvrďte.

Možnosti typu záznamu

Máte možnost typ záznamů přejmenovat či jej smazat a především nadefinovat přístupová práva, popisné vlastnosti a upravit řazení záznamů.

moznostiZaznamu.png

Nastavení přístupových práv

Jednotlivým typům záznamů, lze nadefinovat jací uživatelé jej u kontaktů uvidí "čtenáři" a kdo je může přidávat a upravovat "editoři".

Člen obchodního týmu a uživatel v roli Manažer kontaktů vidí u daného kontaktu všechny jeho záznamy a má možnost je upravovat.

TIP: Pro běžné záznamy doporučujeme nastavit všem uživatelům možnost číst a editorům kontaktů záznamy upravovat.

Definování popisných vlastností

Zde máte možnost nadefinovat popisné vlastnosti, dle kterých můžete na kontaktu vyhledávat. Při přidávání další vlastnosti volte vhodně jeho pojmenování a typ.

razeniTypu.png

Použitelné typy vlastností

  • Text: jednořádkové pole pro vepsání textu
  • Dlouhý text: víceřádkové pole pro vepsání textu
  • Ano/Ne: zobrazí se zaškrtávátko, které když zůstane prázdné znamená ne.
  • Číslo: povoluje zapsat jen číslo
  • Datum: umožňuje vybrat datum z kalendáře

Každý typ dovoluje zapisovat informace v jiném formátu. Nadefinovaný formát již nelze změnit.

TIP: Pojmenujete-li vlastnost jako "E-mail" budete moct kliknutím na zapsané e-maily rovnou odesílat zprávy.

Nastavení řazení záznamů

Zde máte možnost nastavit v jakém pořadí se na kontaktu budou jednotlivé záznamy daného typuřadit.

<< Předchozí | Další >>