<< Předchozí | Další >>

Založení nové etapy či volného úkolu

Možnosti https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-projects.png Založit novou etapu a https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Vytvořit volný úkol naleznete v detailu projektu pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolem. Vybráním volby se vám zobrazí dialog totožný se zadáním nového úkolu.

001.png

Projektové etapy

Etapy může založit jen manažer daného projektu a slouží pro primární rozpad práce na projektu, kterou lze dále rozpadat pomocí podúkolů.

Volné úkoly

Volné úkoly může zakládat kdokoli z projektového týmu, aby měl podchycenou nestrukturovanou práci na projektu, většinou jsou zde drobné úkoly týkající se projektu. Běžný úkol přidáte do volných úkolů také pomocí volby https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-projects.png Přiřadit do projektu.

<< Předchozí | Další >>