<< Předchozí | Další >>

Založení projektu

Možnost založit nový projekt naleznete v modulu Projekty https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-32-projects.png pod tlačítkem https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Nový v levém horním rohu.

Založit projekt může jen uživatel v roli Iniciátor projektů.

Nový projekt

  • Název: výstižný popis projektu

  • Manažer: uživatel zodpovědný za projekt má veškeré pravomoci

  • Kontakt: přiřazení ke kontaktu, na kterém ho poté naleznete v aktivitách

  • Krátký popis: výstižné rozepsání náplně daného projektu

  • Časový fond: reprezentuje časový rozpočet na celý projekt

  • Projektový tým: uživatel či uživatelé spolupodílející se na projektu

  • Na vědomí: uživatel či uživatelé, kteří jsou informováni o změnách na projektu

  • Start a Konec: určuje předpokládaný časový rámec, ve kterém by měl být projekt řešen

<< Předchozí | Další >>