<< Předchozí | Další >>

Úprava úkolu

Úkol může upravovat jen jeho Zadavatel, Řešitel a částečně uživatel na vědomí, každý z těchto uživatelů má jiné možnosti, které jsou také závislé na stavu daného úkolu.

Dostupné možnosti naleznete pod ozubeným kolečkem https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png umístěným v detailu úkolu.

Možnosti bez ohledu na stav úkolu

Zadavatel, Řešitel či uživatel na vědomí může kdykoli na úkolu:

Možnosti otevřeného úkolu

Všechny možnosti má k dispozici pouze zadavatel úkolu. Řešiteli cizího úkolu samozřejmě chybí možnosti jako zrušit úkol, změnit zadavatele atd.

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-pencil.png Změnit předmět: slouží k opravě či přepsání názvu úkolu

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-label.png Změnit značky: umožňuje změnit či přidat značky popisující daný úkol a sloužící pro jeho snadné vyhledání

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-workflow-scheduler.png Změnit termín: umožňuje změnit či zrušit termín, do kdy má být úkol vyřešen

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-contact.png Změnit kontakt: dovoluje změnit klienta

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-clock.png Plánovat čas: definuje čas, po jakou dobu by se měl řešitel úkolu věnovat

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-clock.png Změnit časový fond: nastavuje dobu, jakou si řešitel myslí že bude úkol řešit

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-workflow-scheduler.png Naplánovat do kalendáře: možnost zobrazit úkol v kalendáři

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-projects.png Přiřadit k projektu: umožňuje úkol připojit k projektu a stane se projektovým úkolem

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-reassign.png Změnit zadavatele: slouží pro předání úkolu jinému uživateli z pohledu zadavatele

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-reassign.png Předat: vám dovoluje předat řešení úkolu jinému uživateli

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-users.png Přizvat na vědomí: umožňuje přizvat dalšího uživatele k úkolu (vidí detaily úkolu a smí přispívat do diskuse)

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png Založit podúkol: slouží pro vytvoření podúkolu

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-done.png Vyřešit: nečeká na vyřešení řešitelem a rovnou úkol uzavírá

 • https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png Zrušit úkol: smaže daný úkol, nalézt ho můžete už jen v archivních úkolech

Možnosti úkolu vyřešil jsem

Může se stát, že Řešitel uzavře úkol dřív něž by chtěl, v takovém případě má mimo jiné samozřejmě úkol si vrátit k dořešení.

Možnosti uzavřeného úkolu

Obdoba možností co v případě otevřeného úkolu, ale navíc možnost:

<< Předchozí | Další >>